16,149 բառեր. 257,111 Թարգմանություններ է.
11,410,962 բառերը / արտահայտությունները, 60,479 այսօր.
տվյալների տեսակը որոշող հայտանիշ: բառարան, Թարգմանություններ է, բառարան Ֆրանսերեն, Ֆրանսերեն-Անգլերեն թարգմանություն, թարգմանություն
 
Տեղի կոդը ձեր կայքում:


Ձեւը կհայտնվի հավանում են սա:


Պատրաստված է dictionnaire-francaisanglais.com
Ավելացնել այս բառարանը Ձեր սեփական կայքում:

HTML կոդը
0.0126 / 0.0066 (21)
Վերադառնալ սկիզբ